Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

rudelubie
7525 5fca
rudelubie
Ale wiesz, co osiągają cisi i pokorni? Gówno, kolego. Gówno.
— ,,Dubler"-D.Nicholls
Reposted fromaynis aynis viainaczej inaczej
rudelubie
Reposted frommondomg mondomg viajas1mine jas1mine
7562 0fbd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viavaporous vaporous
rudelubie

"Wszyscy mamy dwa życia. To drugie zaczyna się w chwili, gdy zdamy sobie sprawę, że mamy tylko jedno."

Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate viavaporous vaporous
rudelubie
0973 0127 500
rudelubie
Życie jest jak kolejka górska - czasami jedyne, co możesz zrobić, to krzyczeć i mocno się trzymać.
— Mały Poradnik Życia
Reposted fromlobotomy lobotomy viavaporous vaporous
rudelubie
4155 8c4d
Reposted fromvaporous vaporous
rudelubie
Wanna. Przydatne narzędzie relaksacyjne. 
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu viavaporous vaporous

June 11 2015

rudelubie
there are only two days in your lifetime that aren't 24 hours long.

June 04 2015

1595 3b55 500
Reposted fromclitoris clitoris viawerterowska werterowska
rudelubie
Już nie wiem sam, ile potworów pod łóżkiem mam
i czy największy z nich nie pod a na łóżku śpi.
— Patrick the Pan
Reposted fromcatchmelater catchmelater viapotrzask potrzask
rudelubie
W dobie nieczytania, niedopowieści ulubioną lekturą są.
Reposted frompotrzask potrzask
rudelubie
Bo muzyka to jest ogromna sprawa.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromcytaty cytaty vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
rudelubie
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
4129 c046
Reposted fromtwice twice viafantasmagorycznie fantasmagorycznie
rudelubie
1759 09fe 500
Filip Zawada
rudelubie
Sen daje możliwość odcięcia się. Sprawia, że nie zadręczasz się myślami czekając na coś. Czasem po prostu łatwiej jest przespać takie chwile. O ile tylko da się usnąć. 
— Chyba pójdę spać, żeby nie czekać.
Reposted fromdrowsy drowsy viaquerida querida
5124 6119
Reposted fromirmelin irmelin viaquerida querida
rudelubie
0290 7676
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaquerida querida
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl