Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

rudelubie
4736 829d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viasatyrlane satyrlane
rudelubie
4860 8f97 500
Reposted fromtichga tichga viasatyrlane satyrlane
rudelubie
1264 b04b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasatyrlane satyrlane

October 19 2019

rudelubie
2922 7a75 500
Reposted fromnyaako nyaako viaiammistake iammistake
8530 84a9 500
Reposted frombrumous brumous viaiammistake iammistake
rudelubie
5073 2eb8 500
Reposted frompiehus piehus
rudelubie
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry. Każde zwierzę koi dotyk.
— "Ślepnąc od świateł" - Jakub Żulczyk
Reposted frompierdolony pierdolony viapanimruk panimruk
rudelubie
6730 bb8e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiammistake iammistake
rudelubie
Reposted fromkrzysk krzysk viapiehus piehus
rudelubie
7019 c655 500
Reposted fromjagnie-w-bagnie jagnie-w-bagnie viapiehus piehus
rudelubie
rudelubie
5113 0c61 500
Reposted fromqb qb viairmelin irmelin
rudelubie
4813 388e 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacarmenluna carmenluna
rudelubie

Jak to jest, że te najdrobniejsze gesty, jak trzymanie się za rękę czy pocałunek w policzek, sprawiają, że chcesz przeżyć z tą drugą osobą wszystko?

— 12czerwca.soup.
Reposted from12czerwca 12czerwca viacarmenluna carmenluna
rudelubie
1959 aa33 500
Reposted fromtfu tfu viacarmenluna carmenluna
rudelubie
0165 ec12 500
rudelubie

October 18 2019

rudelubie
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viascorpix scorpix
rudelubie
4393 95fe 500
Reposted frompiehus piehus viascorpix scorpix
rudelubie
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl