Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2020

rudelubie
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viahormeza hormeza
rudelubie
9682 a792 500
the joke
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viahormeza hormeza
rudelubie
0081 2e38 500
Reposted fromxawery xawery viahormeza hormeza
rudelubie

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viahormeza hormeza
rudelubie
rudelubie
5710 d9fb 500
Przybora. 
Reposted fromrol rol viahormeza hormeza
rudelubie
2337 7d8b 500
Reposted fromPatrryykk Patrryykk viahormeza hormeza

February 15 2020

rudelubie
rudelubie
4838 dcfe 500
Reposted fromowca owca
rudelubie
4847 5205 500
Reposted fromowca owca
rudelubie

Nauczyłem się, że nawet najmilsi ludzie mogą wspiąć się na wyżyny okrucieństwa.

— K. Bromberg - "W kajdankach miłości. Życiowi bohaterowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataga ataga

February 14 2020

rudelubie
Zawsze fascynowało mnie prawo odwróconego wysiłku. Czasem nazywam je „prawem wstecznym”. Gdy próbujesz utrzymać się na powierzchni wody, toniesz; lecz kiedy starasz się zatonąć, wypływasz… Niepewność jest wynikiem zabiegania o pewność. I odwrotnie – ocalić i utrzymać przy zdrowych zmysłach może nas kategoryczne przyznanie, iż nie ma dla nas ratunku. — Alan Watts
rudelubie
1760 dfe2
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapikkumyy pikkumyy

February 12 2020

rudelubie
rudelubie
5102 90e8 500
Wiersze o moim psychiatrze 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaahazaynlo ahazaynlo
rudelubie
3708 e731 500
Reposted fromGIFer GIFer viabadblood badblood
rudelubie
8707 b3f7 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBabson Babson
rudelubie
8347 d90e 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBabson Babson
rudelubie
5976 b902 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaabsurdalna absurdalna
rudelubie
7739 f9d6 500
Reposted fromZircon Zircon viasmoke11 smoke11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl