Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2020

rudelubie
To zabawne, że nie wiemy, jak powiedzieć to, co mamy na myśli, skoro i tak myślimy słowami.
Reposted fromverronique verronique vialottibluebell lottibluebell
rudelubie
2834 7804
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viahormeza hormeza
6990 2188
Reposted fromidiod idiod viahormeza hormeza
rudelubie
rudelubie

Wszyscy ciągle tracimy różne ważne dla nas rzeczy. Ważne okazje, możliwości, doznajemy uczuć, których nie da się odwrócić. Na tym między innymi polega znaczenie życia. Lecz w naszych głowach, przypuszczam, że to jest w naszych głowach, znajduje się niewielki pokój do gromadzenia takich rzeczy jako wspomnień. Na pewno wygląda jak pokój z księgozbiorem tej biblioteki. I żeby dokładnie poznać stan własnego serca, musimy ciągle katalogować zbiory w tym pokoju. (...) Innymi słowy, będziesz wiecznie żył we własnej bibliotece.

— Haruki Murakami "Kafka nad morzem"
Reposted fromdessinemoilapaix dessinemoilapaix viahormeza hormeza
rudelubie
0819 92ae
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
rudelubie
Reposted fromshakeme shakeme viahormeza hormeza
2703 5742 500
Reposted fromcrosslab crosslab viahormeza hormeza
rudelubie
6328 7303 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
rudelubie
6295 8cc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBabson Babson
rudelubie
rudelubie
rudelubie
3171 68f1 500
rudelubie
3844 6ed5 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaBabson Babson

March 18 2020

rudelubie
1969 4872 500
Reposted fromsarazation sarazation viapiehus piehus
rudelubie
3481 18c7 500
Reposted frommangoe mangoe viapiehus piehus
rudelubie
7134 e552 500
Reposted fromratek ratek viapiehus piehus
rudelubie
3754 94c5
Reposted fromfelicka felicka viapiehus piehus
rudelubie
0612 0b00 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus

March 16 2020

rudelubie
7224 c86d 500
Reposted fromRowena Rowena viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl